TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ SAMSORA PREMIER

Chung cư Samsora Premier được chia ra làm nhiều đợt thanh toán hợp lý tạo sự thanh khoản tốt cho khách hàng với tiến độ cụ thể như sau:

+ Đợt 1: Khi ký hợp đồng đóng 15% giá hợp đồng - dự kiến tháng 9/2017
+ Đợt 2: Thi công hết tầng 1 đóng 15% giá hợp đồng - dự kiến tháng 1/2018
+ Đợt 3: Thi công hết tầng 5 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 3/2018
+ Đợt 4: Thi công hết tầng 15 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 7/2018
+ Đợt 5: Thi công hết tầng 25 đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 10/2018
+ Đợt 6: Khi Cất nóc đóng 10% giá hợp đồng - dự kiến tháng 02/2019
+ Đợt 7: Khi bàn giao căn hộ đóng 25% giá hợp đồng - dự kiến tháng 6/2019
+ Đợt 8: Khi nhận sổ hồng đóng 5% - Dự kiến tháng 9/2019

Tiến độ thanh toán
Tiến độ thanh toán

Với tiến độ thanh toàn làm nhiều đợt  tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc chuẩn bị tài chính mua chung cư và thời gian hợp lý để nhận chung cư đúng thời hạn !
CAM KẾT PHẢN HỒI TRONG 30 PHÚT
HOTLINE : 0985 041 660